تبلیغات
مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو اردبیل( سر گروه درس علوم اجتماعی) - (( نمونه سوالات امتحانی ( جغرافیا) ))


درباره وبلاگ:


آرشیو:


آخرین پستها :


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

(( نمونه سوالات امتحانی ( جغرافیا) ))

نوشته شده توسط:سعادت حمزه نیاری
چهارشنبه 13 مرداد 1389-10:01 ق.ظ

(( نمونه سوالات امتحانی ( جغرافیا) ))

(( الف )) جاهای خالی رابا کلمات مناسب کامل کنید .

1-به مدل کوچک شده کره زمین ................................ می گویند.

2- جابه جایی جمعیت را .................................. گویند.

3- به حالت گذرا ومحلی جودر یک جای معین ............................ گفته می شود .

4- به همه پستی ها وبلندی های زمین  ......................... نامیده می شود .

5- معروف ترین مدل درآموزش جغرافیا .............................. است.

6- موادی که از آتشفشان در سطح زمین جاری می شوندبه ............................ موسومند.

7- به مجموعه پوشش گیاهی و جانوری خاصی که در یک منطقه وسیع دیده می شوند ...

......................... می گویند .

((ب)) صحیح یا غلط بودن جملات زیر باعلامت ( ) مشخص کنید .

8- طولشب ها در فضل تابستان بیشتر است؟     ص                 غ

9- قسمت های خارجی زمین پوسته می باشد؟             ص                 غ


10- به خمیدگی خوردگی به سمت پایین تاقدیس می گویند .         ص                 غ


11- مرز میان حوضه یک رود با حوضه رود دیگر را خط تقسیم آب می نامند.   ص            غ           

12- مدار استوا کره زمین را به دو نیمه کره شرقی وغربی تقسیم می کنند.   ص              غ

13- اقیانوس آرام بزرگترین پهنه  اقیانوسی جهان است.

 ص              غ

14- بالا آمدن آب اقیانوس ها ودریا ها را جزر می گویند .

 ص              غ

15- ناهمواری ها همواره شکل ثابتی ندارند. 

 ص               غ

16- اقیانوس هند بزرگترین پهنه ی آب اقیانوسی است.

 ص              غ

 17- علت اصلی گرم شدن زمین یا سرد شدن آن فاصله ی زمین از خورشید است. ص            غ

((ج)) کلمات داده شده را در جاهای مناسب قرار دهید .

(( دهانه ی رود ، دبی رود ، طغیان رود، حوضعه رود ))

19- به مقدار آبی که در مدت یک ثانیه از جایی معین در مسیر  رود عبور میکند ................... می گویند.

20- به محل ورود رود به دریا ودریاچه ........................ می گویند.

21- محدوده ای را که یک رود با شاخه ها یا شعبه ها یش درآن جاری است .......... می گویند.

((د)) گزینه ی صحیح را با علامت (  ) مشخص کنید .

22-سال رسمی چند ساعت از سال شمسی کوتاه تر است ؟

4 ساعت             6 ساعت              8 ساعت               2 ساعت

23-ستاره قطبی کدام جهت جعرافیای را نشان می دهد ؟

شمال                   جنوب                       غرب                 شرق  

24 – کم عمق ترین بخش اقیانوس چه نام دارد؟

شیب قاره                 کف اقیانوس             گودال             ایوان فشکی

25- عبور از مرزهای بین المللی چگونه مهاجرتی است؟

دائمی                          موقت                 خارجی           داخلی

26- عشایر کوچ رو در طول سال کدام مهاجرتی را انجام می دهند؟

داخلی                          خارجی                       موقتی           دائمی  

27- عامل اصلی پیدایش قلّه ی دماوند در رشته کوه البرز چیست؟

چین خوردگی             بالا آمدن مواد مذاب                           شکست زمین      آتش فشان

28- عامل پیدایش رشته کوه البرز چیست؟

شکست زمین             بالا امدن مواد مذاب                         چین خوردگی        آتش فشان

29- بزرگترین مدار زمین کدام است؟

مدار راس السرطان                 مدار راس الجدی                  مدار قطبی          مدار استو

30- نقشه چیست؟

31- هوا را تعریف کنید؟

32- دبی رود(آب دهی) چیست؟

33- از دهانه آتش فشان فعال چه موادی خارج می شود؟

34- دو کشور پر جمعیت جهان را نام ببرید؟

35- سه مورد از آلودگی شهرهای بزرگ را بنویسید؟

36- مختصات جغرافیایی یک نقطه چیست؟

37- سه مورد از عوامل موثر در آب هوای مناطق مختلف جهان را نام ببرید؟

38- سه مورد از دلایل مهاجرت انسان ها را نام ببرید؟

39- بخش های مختلف یک سیلاب کدامند؟

40- حرکت وضعی زمین را تعریف کرده و یکی از نتایج آن را بنویسید.

41- اطلس چیست؟

42- دو مورد از عوامل آب وهوای مناطق مختلف جهان را نام ببرید؟

43- تغییر زاویه تابش آفتاب چه نتیایجی دارد؟

44- حرکت انتقالی چیست؟

45- قسمت های مختلف یک سیلاب را در شکل مقابل نام گذاری کنید.

1- ..............................................   2- ...............................................

3- ..............................................

45- عبارت های سمت راست را به طور مناسب به عنوان های سمت چپ مربوط کنید.

دلیل طبیعی مهاجرت                   جنگ

  دلیل سیاسی مهاجرت               سیل 

کاهش در آمد خانواده                   دلیل اقتصادی مهاجرت         

46-در هر زیست بوم بین چه عواملی یک نوع هماهنگی و رابطه خاصی دیده می شود؟تاریخ آخرین ویرایش:- -