تبلیغات
مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو اردبیل( سر گروه درس علوم اجتماعی) - برنامه زمانبندی پیشنهادی تدریس دروس علوم اجتماعی مقطع راهنمایی


درباره وبلاگ:


آرشیو:


آخرین پستها :


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

 

بنام خدا    برنامه زمانبندی پیشنهادی تدریس دروس علوم اجتماعی مقطع راهنمایی

 

پایه

 

         اول راهنمایی

 

        دوم راهنمایی

 

      سوم راهنمایی

 

درس

 

اجتماعی

 

تاریخ

 

جغرافیا

 

اجتماعی

 

تاریخ

 

جغرافیا

 

اجتماعی

 

تاریخ

 

جغرافیا

ماه

مهر

 

4-15        

 

3-13       

 

1-7

 

4-17    

 

1-13

 

2-7

 

4-11

 

1-15

 

1-20

 

آبان

 

16-29

 

14-31

 

8-16و

40-43

 

20-29

 

14-23

 

8-17

 

12-21

 

16-25

 

22-36

 

آذر

 

30-42

 

32-40

 

44-57

 

32-43

 

24-33

 

18-29

 

24-36

 

26-41

 

38-45

 

دی

مرور

درسهای

تدریس شده

 

41-44

 

58-60

 

46-49

مرور

درسهای

تدریس شده

 

30-31

 

37-41

 

42-46

 

46-51

 

بهمن

 

43-51

 

45-49

 

61-66

 

50-55

 

34-38

 

32-38

 

42-46

 

47-53

 

53-61

 

اسفند

 

54-61

 

50-59

 

67-72

18-21

 

58-69

 

39-50

 

39-50

 

47-57

 

54-65

 

68-81

 

فروردین

 

62-67

 

60-64

 

22-26

 

72-75

 

51-56

 

51-56

 

59-64

 

66-70

 

83-87

 

اردیبهشت

 

70-77

 

65-69

 

27-38

 

76-82

 

57-62

 

57-67

 

65-71

 

71-88

 

88-99

 

 

   بارم عناوین ارزشیابی

 

  مستمر در دفتر نمره

 

     پرسش

 

12 نمره

 

 

  20 نمره

   تکالیف

3 نمره

  فعالیت خارج ازکلاس

5 نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                سرگروه علوم اجتماعی : حقی