تبلیغات
مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو اردبیل( سر گروه درس علوم اجتماعی) - بانك سوالات تستی درس تاریخ ویژه پایه سوم راهنمایی(قسمت هشتم)


درباره وبلاگ:


آرشیو:


آخرین پستها :


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

 

160 اتحاد میان مصدق و كاشانی با چه كودتایی و بوسیله كدام كشور از بین رفت ؟

الف كودتای سیاه فرانسه                                      ب كودتای 30 تیر آمریكا     

ج كودتای 28 مرداد 1332 آمریكا                        د انقلاب شاه و ملت 1331

161 چه زمانی جنبش های استقلال طلبانه ی بزرگی پدید آمد ؟

الف قرن هفدهم و هیجدهم                                 ب قرن هیجدهم و نوزدهم       

ج قرن نوزدهم و بیستم                                        د قرن شانزدهم و هیجدهم

162 آمریكا برای اجرای اصلاحات ارضی در ایران چه كسی را در نظر گرفت ؟

الف قوام السلطنه             ب امیراسدالله علم              ج -  مظفرالدوله              د- مشیروالدوله

شكیبایی میوة درخت ایمان است «امام علی(ع)»

 

 
163 لایحه انجمن ایالتی و ولایتی در چه سالی به تصویب مجلس رسید ؟

الف سال 1342              ب سال 1341                     ج سال 1360               د سال 1350

164 نام لایحه ای كه در سال 1341 به زبان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن در مجلس را می داد چیست ؟

الف لایحه انجمن ایالتی و ولایتی                            ب لایحه كاپیتولاسیون       

ج لایحه اصول 6 گانه شاه و ملت                            د هیچكدام

165 نام روحانی مبارزی كه با لایحه انجمن ایالتی و ولایتی به مخالفت برخاست كیست ؟

الف طباطبایی                ب امام خمینی                ج مصدق                د خامنه ای

166 اصول انقلاب شاه و ملت توسط شاه در چه سالی برای تصویب به مجلس برده شد ؟

الف 1342                       ب 1341                   ج 1338                     د 1349

167 پس از كشتار فیضیه قم امام خمینی كدام نخست وزیر شاه را بازخواست كرد ؟

الف هویدا                       ب آموزگار              ج اسدالله علم              د كارتر

168 امام خمینی امیراسدالله علم را به چه علتهایی مورد بازخواست قرار داد ؟

الف حمله ماموران دولتی به مردم ایران                            ب كشتار مردم در مدرسه فیضیه

ج برگزاری همه پرسی                                                    د همه موارد صحیح است

169 نام سازمان امنیت و اطلاعات كشور ایران در زمان رژیم شاه چه نام داشت ؟

الف سازمان سیا                                           ب سازمان جوانان     

ج سازمان مجاهدین خلق                             د سازمان حزب ملت

170 فجیع ترین جنایت رژیم شاه در 15 خرداد 1342 چه نام داشت ؟

الف كشتار كفن پوشان آذربایجان               ب كشتار مردم قم      

ج كشتار كفن پوشان ورامین                        د كشتار مردم تهران

171 لایحه كاپیتولاسیون چه نوع لایحه ای بود ؟

الف لایحه ای كه به زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را می داد      

ب -  لایحه ای كه مراسم سوگند با قرآن كریم حذف شد       

ج لایحه ای كه مصونیت قضایی اتباع آمریكاییان بود                               د همه موارد

نیرومندترین مردم آن است كه خشم خویش را نگه دارد

 

 
172 لایحه كاپیتولاسیون توسط چه كسی و زمان كدام شاه برای تصویب به مجلس برده شد ؟

الف منصور زمان محمدرضاشاه پهلوی                     ب هویدا زمان رضاشاه پهلوی 

ج بخارایی زمان احمدشاه قاجار                               د امام خمینی زمان محمدرضاشاه پهلوی

173 كدام روحانی مبارز با لایحه انجمن ایالتی و ولایتی به مخالفت پرداخت ؟

الف آیت الله بروجردی                                           ب امام خمینی      

ج مطهری                                                               د شریعتی

174 تبعید امام خمینی از ایران چه سالی است ؟

الف 1356                         ب 1340                      ج 1343                      د 1341

175 بنای رفیع انقلاب اسلامی بر شالوده كدام قیام استوار است ؟

الف قیام 15 خرداد 1342                                          ب قیام 13 آبان     

ج قیام مردم تبریز                                                      د قیام مردم تبریز

176 مردم ایران در چه تاریخی نظام جمهوری اسلامی را به عنوان حكومت مورد علاقه خویش انتخاب كردند ؟

الف 12 فروردین 1357                                            ب 22 بهمن 1358      

ج 12 فروردین 1358                                                د 12 بهمن 1350

177 دستاوردهای 15 خرداد 1342 كدامند ؟

الف همكاری روحانیون و دانشگاهیان را موجب شد         

ب تلاش برای برقراری حكومت اسلامی             

ج ایجاد زمینه های لازم برای لغو حكومت سلطنتی بود          

د همه موارد صحیح است

178 پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط چه كسی و در چه تاریخی است ؟

الف 12 بهمن 1357                                               ب 22 بهمن 1357     

ج 15 خرداد1342                                                 د 13 آبانماه 1357

179 منصور توسط چه كسی به قتل رسید ؟

الف شیخ بخارایی                     ب مطهری                ج شریعتی                   د اندرزگو

قناعت سبب آسایش تن است «امام حسین(ع)»

 

 

 
180 در كدام سال آمریكا و شاه ایران اقدام به شكنجه روحانیون و زندانی كردن آیت الله طالقانی و رفسنجانی پرداختند ؟

 الف 1343                        ب 1341                     ج 1342                        د -1358

181 امام خمینی با تدریس كدام كتاب قدم در راه مبارزه فرهنگی علیه رژیم شاه نهادند ؟

الف قرارداد اجتماعی                                       ب انقلاب شاه و ملت      

ج حكومت اسلامی                                          د خاطرات دا

182 پس از چه تاریخی سازمانهایی با خط مش مسلحانه برای شاه و ساواك مشكلاتی را ایجاد كردند ؟

الف 1357                         ب 1342                    ج 1340                     د 1341

183 مبارزات ملت ایران علیه رژیم شاه كدامند ؟

الف مبارزه فرهنگی                                               ب مبارزه مسلحانه        

ج مبارزه سیاسی                                                    د همه موارد صحیح است

184 ایجاد فضای باز سیاسی در ایران در زمان نخست وزیری چه كسی توسط كدام كشور صورت گرفت ؟

الف سال 1356 روسیه                                        ب 1356 هویدا، چین      

ج 1350 ازهاری ،آمریكا                                    د 1356 آموزگار، آمریكا

185 چاپ مقاله توهین آمیز در روزنامه اطلاعات علیه امام خمینی در چه سالی صورت گرفت ؟

الف سال 1357                   ب 1358                     ج 1356                        د 1355

186 علت قیام 19 دیماه مردم قم چه بود ؟

الف چاپ مقاله توهین آمیز نسبت به فرزند امام خمینی     

ب سركوب قیام كفن پوشان تهران       

ج فشارهای اقتصادی ملت ایران    

د همه موارد صحیح است

187 ماه اوج گیری بیشتر انقلاب اسلامی ایران است ؟

الف 1357                     ب 1356                     ج 1340                      د 1358

188 نماز جماعت مردم تهران پس از عید فطر با سخنرانی چه كسی برگزار شد ؟

الف كاشانی                  ب شریعتی                   ج باهنر                        د- بهشتی

189 نخستین نماز جماعت ایران پس از عید فطر در سال 1357 توسط چه كسی صورت گرفت ؟

الف طالقانی                  ب شریعتی                   ج مفتح                       د مطهری

190 راهپیمایی تاسوعا و عاشورای مردم ایران در سال 1357 به دنبال كدام حادثه بود ؟

الف حادثه 1356 شهادت فرزند امام خمینی                   ب حادثه 17 شهریور قتل عام مردم

ج 13 آبانماه كشتار دانشگاهیان و دانش آموزان             د قیام كفن پوشان ورامین